Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičský pětiboj Teplice nad Metují

7. 1. 2017

HASIČSKÝ PĚTIBOJ 2017

TESTOVÉ OTÁZKY Z OBLASTI PO (STARŠÍ KATEGORIE)

 

1.  PHP pěnovým nelze hasit:

        - el. instalaci pod napětím.

2.  Při zásahu jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni:

        - veliteli jednotky, pokud velitel zásahu neurčil jinak.

3.   Z meteorologických vlivů působí nejvíce na průběh požáru:

        - vítr.

4.  Pěna má hasební účinky:

        - izolující a chladící.

5.  Slovo „prevence“ můžeme nahradit slovem:

        - předcházení

6.  Aby došlo k požáru, musí být splněny tyto tři podmínky:

        - přítomnost vzduchu, hořlavé látky a zdroje zapálení.

7.  Látky nehořlavé jsou látky, které:

        - působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí.

8.  Může občan skladovat hořlavé látky v půdních prostorách:

        - ano, ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

9.  Před uskladněním hnědého uhlí ve sklepě se doporučuje:

        - odtřídit uhelný prach.

10.  Mezi jednoduché hasební prostředky patří:

        - tlumice, vědro, písek, lopata, větev.

11.  Hadice „B“ má průměr:

        - 75 mm.

12.  Sací koš je zařízení určené pro:

        - zabránění vniknutí hrubých nečistot do čerpadla.

13.  Hadicový přechod je:

        - armatura pro spojení dvou požárních spojek různých jmenovitých světlostí.

14.  SHZ je zkratka pro:

        - stabilní hasící zařízení.

15.  Kdo vrací do vozidla technické prostředky, které byly použity při zásahu:

        - ten, kdo je z vozidla vzal.

16.  Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje:

        - obec.

17.  K založení SDH je potřeba souhlasného rozhodnutí:

        - nejméně 5 osob.

18.  Nejstarší dobrovolný hasičský sbor byl založen:

        - 1864 ve Velvarech.

19.  Symboly SH ČMS jsou:

        - znak, vlajka a prapor, logo, stejnokroj.

20.  Jak poznáme žilní krvácení:

        - krev je tmavě červená, z rány vytéká.

21.  Dítě má za den vypít:

        - min. 1 litr tekutiny.

22.  Prosakuje-li třetí vrstva tlakového obvazu při tepenném krvácení:

        - použijeme zaškrcovadlo.

23.  Tlakový bod je:

        - místo, kde tlakem prstů zastavíme krvácení stlačením tepny proti kosti.

24.  Jak poznáte, že je zraněný v bezvědomí:

        - poloha je zhroucená, svaly ochablé, chybí reakce na podněty, zapadá jazyk.

25. Kde zkontrolujeme tep u zraněných v bezvědomí:

        - na krčních nebo stehenních tepnách