Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orientace, mapa, azimut

8. 11. 2007

Orientace, mapa, azimut 

Mapa je zmenšené znázornění terénu. Lidé si mapy zhotovují od nejstarších dob, aby se mohli orientovat při svých cestách a plavbách na mořích. Mapy obsahují jednotné značky znázorňující nejrůznější prvky v krajině, jako například řeky, vodní plochy, pohoří, nížiny, lesy. Jsou zde vyznačeny obce, města i samoty, cesty, silnice, železnice. Všechna tato místa jsou na mapách popsána jmény, je zde uvedená nadmořská výška hor.

 K orientaci mapy nám slouží kompas a buzola.

Obrazek

Kompas

je přístroj, jehož ručička ukazuje vždy na sever. Postavíme-li se k severu čelem, budeme mít v zádech jih, levou rukou budeme ukazovat na západ a pravou na východ.

Buzola

je přístroj, jehož ručička ukazuje vždy na sever a má stupnici.  

Určení azimutu pomocí buzoly:

Buzola má na rozdíl od kompasu ještě stupnici, pomocí které můžeme určit směr našeho pochodu – azimut. Ten určíme tak, že ryskou na buzole ukážeme tam, kam chceme jít a začneme otáčet stupnicí. Když se střelka, která stejně jako u kompasu ukazuje na sever, dostane "do chlívku", tak ryska na buzole ukazuje na stupnici azimut našeho dalšího pochodu. 

Orientace mapy:

V současné době je většina map kreslena tak, že sever je vždy nahoře. Z toho vyplývá, že jih bude dole, západ vlevo a východ vpravo. Mapu, kterou chceme zorientovat pomocí kompasu nebo buzoly si rozložíme na nějakou rovnou plochu a kompas nebo buzolu, nastavenou na sever = O st., položíme souběžne s poledníkem na mapu. Mapou otáčíme tak dlouho, dokud střelka neukazuje na sever jak na kompasu tak i na mapě.

Nemáme-li kompas ani buzolu, snažíme se mapu zorientovat podle vybraných bodů v terénu - kopec, kostel, rozhledna, rybník. Například před sebou vidíme rozhlednu, vlevo je zřícenina a vpravo rybník. Natočíme mapu tak, aby na ní byla rozhledna nahoře (před námi), zřícenina vlevo a rybník vpravo.Takhle snadno zjistíme třeba i azimuty.