Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odbornosti a specializace

 

ODZNAKY ODBORNOSTÍ

 

PREVENTISTA junior

Zná hlavní příčiny vzniku požáru.

Zná telefonní čísla tísňového volání.

Zhotoví nejméně 2 výkresy nebo nástěnky s námětem požární ochrany.

Umí vyhledat požární závady.

Zná základy hoření.

 

 

 

PREVENTISTA

Prokáže znalost náplně odbornosti preventista junior.

Ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany - základní části a údržba komínů, skladování topidel a hořlavých kapalin, znalost častých požárních závad v domě, ovládá činnost při zpozorování požáru, chování v případě mimořádných událostí, evakuací, zná IZS a základní definice požární ochrany.

 

STROJNÍK junior

 

 

Zná jednoduché hasební prostředky a jejich použití.

Zná přenosné hasicí přístroje a umí je použít.

Zná povinnosti strojníka u zásahu.

 

 

 

STROJNÍK 

Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její části a její údržbu.

Zná druhy a způsoby použití běžných technických prostředků  PO.

Zná prakticky optické signály PO.

Prokáže znalost náplně odbornosti strojník junior.

KRONIKÁŘ

Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu.

Zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH.

Získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva.

VELITEL

Zná hlavní zásady při výjezdu jednotky k požáru.

Zná základní činnosti prováděné při zásahu a po ukončení zásahu.

Zná nebezpečí, která hrozí na místě zásahu.

CVIČITEL

Je nositelem odbornosti preventista a strojník.

Dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení.

Je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem.

Prokáže znalost vázání uzlů a smyček používaných v PO.
 

INSTRUKTOR

Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi.

Ovládá základy zdravovědy.

Zná základní dokumentaci kolektivu.

Má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen.

 ODZNAKY SPECIALIZACÍ

ZDRAVOTNÍK

Umí ošetřit běžná poranění.

Zná zásady osobní hygieny.

Zná obsah zdravotní brašny.

Zúčastní se nejméně tří akcí (výletů) ve funkci zdravotníka.

Umí ošetřit zlomeninu.

ZACHRÁNCE

Je držitelem specializace zdravotník.

Zná různé obvazové techniky.

Ovládá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž.

Umí zastavit tepenné krvácení.

Zná způsob ošetření popálenin.

Zná zásady ošetření uštknutí hadem, úpalu a úžehu.

SPOJKA

Ujede na kole 5 km a uplave 25 m.

Zapamatuje si 8 z 10 předmětů po dobu 1 hodiny.

Umí nakreslit situační náčrtek a pochodovou osu.

Zná způsoby vyhlašování požárního poplachu.

Ovládá signalizaci.

Zná Morseovu abecedu.

RADISTA

Zná zásady radioprovozu a obsluhu radiostanice.

Ovládá Morseovu abecedu.

Umí se orientovat v jízdních řádech.

Umí zapojit polní telefon.

Zná zašifrování delší zprávy minimálně pěti způsoby.

Vydrží nemluvit 24 hodin.

PRŮZKUMNÍK

Umí se orientovat podle mapy.

Ovládá topografické značky.

Umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu.

Ovládá nejméně 3 druhy tajného písma.

Určuje světové strany podle přírodních jevů.

Zná 20 zvířat a 5 jejich stop.

Přenocoval v přírodě.

TÁBORNÍK

Ví, jak a kde postavit stan.

Umí zacházet se sekerou.

Zná 5 druhů ohnišť.

Umí správně připravit ohniště a zamaskovat po něm stopy.

Pozná 10 ptáků, 10 zvířat, a 5 jejich stop.

Zná pochodové a turistické značky.

Umí se uživit 1 den v přírodě.

Umí uložit věci do torny a vlastní KPZ (krabičku poslední záchrany).

STŘELEC

Umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu.

Zasáhne míčkem kruh o průměru 3 m na 15 m 3 × z 5 ran.

Ovládá střelbu z luku.

Nastřílí ze vzduchovky minimálně 25 bodů z 5 ran na 10 metrů v poloze v leže.

Zná bezpečnostní předpisy při střelbě.

Zná zásady práce na střelnici a povelovou techniku při střelbě.

KUTIL

Umí přišít knoflík a zalátat ponožku.

Zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.).

Umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou.

Dovede opracovat samorost.

Umí zabalit balíček a odeslat ho poštou.

TECHNIK

Ovládá povinnosti strojníka.

Zná údržbu požárního čerpadla (pod dohledem dospělé osoby).

Prokáže znalosti o způsobech dodávky vody k požáru.

Umí smontovat překážky pro soutěž PLAMEN.

Dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu.

Zná postup navázání půlspojek na hadici.

KUCHAŘ

Zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě.

Zná zásady správného stolování.

Zná způsoby obživy z přírodních zdrojů.

Určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel.

Ovládá zásady hygieny.