Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pětiboj - test

10. 1. 2016

HASIČSKÝ Pětiboj 2016

TESTOVÉ OTÁZKY Z

OBLASTI PO (STARŠÍ KATEGORIE)

1. PHP pěnovým nelze hasit:

     - el. instalaci pod napětím.

2. Při zásahu jsou hasiči v jednotce přímo      podřízeni:

      - veliteli jednotky, pokud velitel zásahu neurčil jinak.

3. Z meteorologických vlivů působí nejvíce na   průběh požáru:

     - vítr.

4. Pěna má hasební účinky:

     - izolující a chladící.

5. Slovo „prevence“ můžeme nahradit slovem:

     - předcházení

6. Aby došlo k požáru, musí být splněny tyto tři podmínky:

     - přítomnost vzduchu, hořlavé látky a zdroje zapálení.

7. Látky nehořlavé jsou látky, které:

     - působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří,

       nedoutnají ani neuhelnatí.

8. Může občan skladovat hořlavé látky v půdních prostorách:

    - ano, ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu   

       komínového tělesa.

9. Před uskladněním hnědého uhlí ve sklepě se doporučuje:

     - odtřídit uhelný prach.

10. Mezi jednoduché hasební prostředky patří:

      - tlumice, vědro, písek, lopata, větev.

11. Hadice „B“ má průměr:

     - 75 mm.

12. Sací koš je zařízení určené pro:

      - zabránění vniknutí hrubých nečistot do čerpadla.

13. Hadicový přechod je:

      - armatura pro spojení dvou požárních spojek různých

         jmenovitých  světlostí.

14. SHZ je zkratka pro:

      - stabilní hasící zařízení.

15. Kdo vrací do vozidla technické prostředky, které byly použity

        při  zásahu:

      - ten, kdo je z vozidla vzal.

16. Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje:

      - obec.

17. K založení SDH je potřeba souhlasného rozhodnutí:

      - nejméně 5 osob.

18. Nejstarší dobrovolný hasičský sbor byl založen:

       - 1864 ve Velvarech.

19. Symboly SH ČMS jsou:

      - znak, vlajka a prapor, logo, stejnokroj.

20. Jak poznáme žilní krvácení:

      -krev je tmavě červená, z rány vytéká.

21. Dítě má za den vypít:

      - min. 1 litr tekutiny.

22. Prosakujeli třetí vrstva tlakového obvazu při tepenném   

      krvácení:

      - použijeme zaškrcovadlo.

23. Tlakový bod je:

      - místo, kde tlakem prstů zastavíme krvácení stlačením tepny

        proti kosti.

24. Jak poznáte, že je zraněný v bezvědomí:

      - poloha je zhroucená, svaly ochablé, chybí

        reakce na podněty, zapadá jazyk.

25. Kde zkontrolujeme tep u zraněných v bezvědomí:

     - na krčních nebo stehenních tepnách.